Grundfoci Felhasználási Feltételek

A Grundfoci egy ingyenes játék, amely bárki által használható, aki bármely Grundfoci honlapon (pl. www.grundfoci.hu, www.Grundfoci.com, www.diakkupa.hu, stb.) regisztrál és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A játék részletes leírása a Grundfoci honlapon található.

Ön mint Felhasználó a fenti bármely honlapon történő regisztrációval elfogadja a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. A regisztrációt követően jelen Felhasználási Feltételek mindenkori változata irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyra függetlenül attól, hogy a Felhasználó épp mely Grundfoci honlapon használja a játékot. A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el a Felhasználási Feltételek egy példányát saját felhasználásra.

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: GF Social Media Kft

Székhely: H- 1143 Budapest, Gizella u 42-44

Elektronikus levélcím: info@grundfoci.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-952384

2. Szolgáltatás leírása

A Grundfoci díjmentesen használható sport játék. Bizonyos extra szolgáltatások azonban díjfizetés ellenében vehetők igénybe. Az elérhető extra szolgáltatásokról, illetve a fizetési lehetőségekről a Grundfoci weboldalon olvashat bővebben. A játékban való részvételhez szükséges technikai követelmények: - Internet-hozzáférés - Internetböngésző - Elektronikus levelezési cím (e-mail cím); a jelszó bármikor megváltoztatható a játékon belül a "Profil" menüben. A Grundfoci szabályainak megszegése egyes esetekben a szolgáltatásból való kizárást eredményezheti.

3. Regisztráció

A Szolgáltatás igénybe vételére, a játékban való részvételre csak nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló személyek jogosultak; korlátozottan cselekvőképes személyek kizárólag a törvényességi felügyeletet gyakorló szülő, gyám vagy más személy hozzájárulásával jogosult regisztrációra. A regisztrációval Felhasználó kijelenti, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve hogy a szükséges hozzájárulással bír.

A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó által meg adott e-mail címre Szolgáltató 24 órán belül egy regisztráció-aktivációs levelet küld. Az e-mail tartalmaz egy aktivációs linket, amelyre ráklikkelve, vagy azt egy böngésző ablakba átmásolva megtörténik az aktiválás. Felhasználó az aktiváláskor azonnal tudja használni az általa megadott belépéshez szükséges belépési nevet és jelszót. A regisztrációval létrehozott játékos vagy csapat profil csak a sikeres aktiválás után jelenik meg a rendszerben. A jelszó titokban tartása a Felhasználó kötelessége; az ennek elmulasztásából eredő károkért vagy más joghátrányért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Egyedül Felhasználó tartozik felelősséggel a Szolgáltató vagy harmadik személyek felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek. Amennyiben tudomására jut, hogy a hozzáférését valaki megszerezte, Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. A regisztrációt követően a Szolgáltató fenntartja a jogot azoknak a regisztrációknak a törlésére, amelyek nem megfelelőek: csak számokból, vagy értelmetlen karaktersorozatból álló nevek, obszcén szavakat tartalmazó regisztrációk, stb. Azonnali törlésre kerülnek a html elemekkel (tag-ekkel) ellátott nevek is (például: href, img src). Minden a Felhasználó csak egy Játékosként regisztrálhat. Amennyiben egy Felhasználó több Játékosként regisztrál, azok törlésre kerülnek.

Regisztráció módosítása és törlése

A regisztrált adatok módosítására a weboldalon keresztül van lehetőség. A Szolgáltató indokolt esetben bármikor jogosult a regisztrációt azonnali hatállyal törölni, különösen az alábbi esetekben:

1. Hibásan kitöltött regisztráció után Szolgáltatóhoz visszakerült regisztrációs levelek alapján; ennek fő oka elsősorban a rosszul megadott email cím.

2. A rendszer automatikusan törölt állapotba rakja azokat a regisztrációkat, melyek sikeresek voltak ugyan, de az aktiválásuk nem történt meg 3 napon belül.

3. A rendszer automatikusan törölt állapotba rakja azokat a regisztrációkat, melyek sikeresek voltak ugyan, de az aktiválást követő 30 napon belül nem léptek be.

4. A rendszer a sikeres regisztrációkat, melyek utolsó belépési dátuma 3 hónapnál régebbi, automatikusan törli.

5. A nem megfelelően kitöltött regisztrációs adatokat Szolgáltató szúrópróbaszerűen ellenőrzi, és a szabályoknak nem megfelelő regisztrációk is törlésre kerülnek.

A Felhasználó bármikor jogosult törölni a regisztrációját a szolgáltatásból.

4. Fizetési lehetőségek és feltételek

A Grundfoci díjmentesen használható: teljeskörű és korlátozásmentes játékélményt, hozzáférést biztosít díjfizetés szükségessége nélkül. Szolgáltató azonban bizonyos extra szolgáltatásokat díjfizetés ellenében tesz elérhetővé; ezek igénybe vételével a Felhasználó behozhatja lemaradását, illetve bizonyos mértékű előnyre tesz szert játékostársaival szemben. A befizetett összegekért kapott ún. kreditek (amelyek felhasználásával extra szolgáltatások vehetők igénybe) a következő forduló(k)ra átvihetők. Szolgáltató folyamatosan fejleszti a játékot; ennek keretében újabb extra szolgáltatásokat, illetve fizetési módokat vezet be. Az elérhető extra szolgáltatásokról, illetve a fizetési lehetőségekről a Grundfoci weboldal teljeskörű és folyamatosan frissített tájékoztatást nyújt. A fizetés érdekében Szolgáltató minden esetben (fizetési módnál) egy tranzakció-azonosítót bocsát Felhasználó rendelkezésére. Felhasználó köteles a fizetési tranzakciónál feltüntetni ezt a tranzakció-azonosítót; ennek elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató nem felel. Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató a befizetésekről elektronikus számlát állít ki, amelyet Szolgáltató a Felhasználó által megadott kapcsolattartási email-címre, csatolmányként küld meg. SMS-sel történő fizetés esetén a befizetett összeg a hírközlési szolgáltató által kiállított számlán jelenik meg.

5. Adatkezelés

A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

név

lakcím

email-cím

életkor

mobiltelefonszám

Felhasználó kijelenti, hogy minden, a regisztráció során általa megadott információ pontos, valós és időszerű. A Felhasználó továbbá további adatokat határoz meg a regisztráció során: Csapat neve, felhasználónév. A játékban való részvétel további olyan személyes adatokat generál, amelyeket Szolgáltató tárol. A Szolgáltató az adatkezelés során a Magyar Köztársaság hatályos adatvédelmi jogszabályainak (így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek) megfelelően jár el. Szolgáltató adatkezelése  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, valamint a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Szolgáltató a megadott, valamint a keletkező adatokat szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, valamint egyéb célokra kezelheti. A Felhasználó a hozzájárulását a regisztrációval, valamint a szolgáltatás (játék) igénybe vételével adja meg. A Szolgáltató szerverein automatikusan regisztrálja a Felhasználó IP címét, valamint az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Szolgáltató az adatokat a szolgáltatások esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása, a honlap fejlesztése, továbbá statisztikai célok érdekében összesített és feldolgozott formában kezeli. A naplózott és a Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen esetben és formában nem kapcsolja össze. A Szolgáltató a kezelt, a Felhasználóra vonatkozó adatokat (név, életkor, leggyakrabban használt internet elérési hely) bizalmasan kezeli. A rendszer az adatokat a regisztrációtól a regisztráció törléséig kezeli. A szolgáltatás működéséről a Szolgáltató statisztikát készíthet, amelyhez a Felhasználók által megadott adatokat is - anonimizáltan - felhasznál. A statisztikát a Szolgáltató jogosult tájékoztatás céljából nyilvánosságra hozni. A Szolgáltató más célra csak a Felhasználó előzetes hozzájárulásával kezelhet személyes adatot. Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait (ideértve az e-mail címét) harmadik személyek részére átadni, különösen a szolgáltatás (játék) üzemeltetésének átadása, a játék átruházása érdekében, a játék továbbfejlesztése, üzemeltetése, biztonsági problémák elhárítása, a Szolgáltató vagy bármely felhasználó jogainak érvényesítése, illetve promóciós célokból. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul az ilyen adattovábbításokhoz. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató tájékoztató leveleket küldjön szolgáltatásairól. A levél küldését a kiküldött levélben megadott módon lehet letiltani. Egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, "cookie"-t helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k kizárólag a Felhasználók autentikálásának (azonosításának, hitelesítésének) megkönnyítését szolgálják, azokat a Szolgáltató más célra nem használja fel. A cookie-fogadást a Felhasználó letilthatja, ez a szolgáltatások igénybevételének nem akadálya. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat Szolgáltató kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

6. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatások részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok, facebook, twitter, ustream és más nyilvános közösségi oldalon létrehozott grundfoci vagy Grundfootball oldalak, csatornák) a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató korlátozás nélkül idézze, illetve sokszorosítsa hozzászólásait. A Szolgáltató a sértő, jogellenes, mások személyiségi jogába ütköző, tisztességtelen, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy bármilyen szempontból kifogásolható tartalmat vagy kéretlen üzenetet (SPAM) vagy reklámot tartalmazó hozzászólásokat törölheti az ebből eredő kárát pedig a felhasználóra terhelheti. Különös tekintettel a Szolgáltatóval nem egyeztetett módon, kereskedelmi célból használt tömeges (több mint 10 felhasználónak kiküldött) üzeneteket, melynek esetében kártérítésként a Szolgáltató jogosult az aktuális hírlevél küldési díját (min. 1 000 Euro vagy az ennek megfelelő forintösszeg) a felhasználóra terhelni.

7. Felelősségi szabályok

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weblap használói által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók által elhelyezett szövegeket. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért. A Szolgáltató a játékot és a honlapot annak adott állapotában ("as is") bocsátja Felhasználó rendelkezésére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy

a Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap látogatásakor, a játékban való részvétel során közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési hibákért vagy hiányosságokért;

a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált;

a Szolgáltató nem garantálja, hogy a játék teljeskörűen megfelel a Felhasználó igényeinek, illetve hogy az ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeit, kéréseit teljesíteni fogja; illetve

a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás részeként a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

A szolgáltatás számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és működéséért, szolgáltatásaiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A jelen Felhasználási Feltételek egyik rendelkezése sem zárja ki a Szolgáltató felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jog szerint a felelősség nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

8. Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése és megszüntetése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes (a weboldalon rövid felhívás útján történő) értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. A Szolgáltató folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a felhasználóknak a legjobbat nyújtsa. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a játék működését és jellemzőit.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a játék mindenkor aktuális változatával jogosult játszani. A Szolgáltató - a szolgáltatás ingyenességére is tekintettel - előzetes értesítés nélkül bármikor jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatás (vagy annak bármely eleme, bármely Felhasználónak nyújtott egyedi szolgáltatás) nyújtását, ideértve akár folyamatban lévő forduló közben történő felfüggesztést vagy megszüntetést is. Felhasználó ebből fakadóan semmilyen (díjvisszatérítési vagy egyéb) igényt nem támaszthat. Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót, ha a játék, illetve a honlap működésében rendellenességet, hibás működést tapasztal. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor jogosult a szolgáltatás más szolgáltatóra való átruházására, anélkül, hogy ehhez Felhasználótól külön kifejezett hozzájárulás lenne szükséges. Ilyen esetben Felhasználót az új szolgáltató értesíti a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződésben bekövetkezett alanyváltozásról.

9. Szerzői jogok

A Grundfoci honlapon található szoftverművek, szövegek, képek, grafikák, animációk és hang fájlok, valamint környezetük szerzői jogi védelmet élveznek. Kivételt képeznek azon képek, amelyeket a Szolgáltató "Copyright free" tüntet fel. A Felhasználó a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken túl semmilyen módon nem szerez jogot ezek felhasználására (így különösen a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására). Felhasználó nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a játék forráskódját vagy annak bármely részét, a játékban való részvételen túl nem tanulmányozhatja a szoftvert, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt.

10. Az igénybevétel egyéb feltételei

Felhasználó nem használhat bármely olyan programot, amely átalakítja vagy megváltoztatja a Grundfoci játékosok, csapatok, a játék, illetve a honlap működését. Felhasználó nem használhat továbbá bármely olyan programot (botot, scriptet), amely automatizálja a játék egyes lépéseit, folyamatait.

Felhasználó nem jogosult a játékot üzleti célokra használni. Felhasználó nem jogosult különösen a felhasználói hozzáférésének átruházására (engedményezésére) sem ingyenesen, sem ellenérték fejében.

A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Szolgáltató nem iktatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Felhasználási Feltételek magyar nyelvű változatát lefordíttatta az Ön nyelvére, azt csak a felhasználók kényelme érdekében tette, és ebben az esetben is a magyar nyelvű változat az irányadó a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyra. Amennyiben a magyar nyelvű Felhasználási Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületén reklámokat és promóciókat jelenítsen meg. A reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét a Szolgáltató saját belátása szerint határozza meg.

A regisztrációval továbbá Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató Felhasználó részére ingyenes reklámcélú leveleket küldjön; ezt Felhasználó a játékon belül letilthatja. A regisztrációval létrejött szerződésre - a Felhasználási Feltételekben nem rendezett kérdésekben - a magyar jog irányadó.

A szolgáltatásból eredő és békés úton nem rendezhető jogviták rendezésére Felek kikötik hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.